Servi
150
Luftmotorer
Pneumatisk ventilblokk
Pneumatiske aktuatorer
Vakuum "Magic Gripper"
Vakuum - ejektorer og sugekopper

Pneumatikk og vakuum - systemer og komponenter

Servi har vært en betydelig leverandør av pneumatikk, vakuum og industrielle komponenter i mer enn 40 år. I løpet av denne tiden har vi opparbeidet oss solid portefølje av velrennomerte leverandører - Metal Work, Vmeca, Enidine, Meg Industry, SPX, Globe Benelux and PHD Inc., m.fl.


Vi leverer komponenter og systemer og vi er totalleverandør til maskinbyggere, byggeindustrien, marine-/offshore, næringsmiddelindustrien, helsesektoren og utdanningssektoren - for å nevne noen. Spør oss om komplette systemer eller kundespesifiserte kompoenter. Servi tilbyr design og produksjon -  både i eget hus og via våre leverandører. Se vår brosjyre (NO)


Aktuatorer

ISO 6432 mini-sylindere, ISO 15552 standard-sylindere, kompaktsylindere, stempelstangløse sylindere, vridbare og vriaktuator.

Ventiler

In-line ventiler, flensventiler ISO / Namur, ventilregulatorer og Safe-air ventiler

Luftbehandling

Luftfiltre, trykk-regulatorer, smøreapparater, flow-regulatorer 


Tilbehør

Logikkelementer, tilbakeslagsventiler, hurtigeksosventiler, trykkforsterkere, manifolder og lyddempere


Syrefast pneumatikk

Ventiler, sylindere, luftbehandlingsutstyr og motorer


Fittings

Hurtigfittings, rørfittings, push-in automatic fittings for næringsmiddelindustrien, syrefast fittings og line-on-line ventiler


Luftmotorer

Stempelmotorer, vingemotorer og motorenheter med gir og brems kombinasjoner


Gassforsterkere og høytrykkspumper

Gassforsterkere, høytrykk test-pumper og høytrykk test-systemer


Robotverktøy

Gripere, verktøy-bytter og vakuumverktøy


Vakuum

Ejektorer, sugekopper, vakuum tilbehør, "V-grip" løfteplater, "Magic" gripere og Vakuum-transportsytemer

24/7 Service - T +47 64 97 97 00
Servi AS

Org. nr: 936370446
Rasmus Solbergs vei 1
N-1423 Ski

T +47 64 97 97 97
E-post: post@servi.no

Servi Ulsteinvik AS

Org. nr: 979185901
Brendehaugen 24
N-6065 Ulsteinvik

T +47 70 31 85 50
E-post: ulsteinvik@servi.no

Norsk Coating AS

Org. nr: 967105805
Kvithyll
N-7100 RISSA

T +47 73 85 85 50
E-post: snm@servi.no

Copyright © 2022 Servi Group. Alle rettigheter forbeholders